SIA ŠABLONS informāciju tehnoloģiju resursu menedžments dod iespēju klientam analizēt, pārvaldīt un priekšlaikus prognozēt biznesa infrasturktūras sniegumu, nodrošinot uzņēmuma mērogā paredzamību un izaugsmi. Piedāvātais informāciju tehnoloģiju risinājums palīdz veidot efektīvu sniegumu izdevīgā veidā, uzsverot tā vērtību biznesā.
Mūsu piedāvātais resursu menedžments:

  • nodrošina plašu datubāzu sniegumu, ko papildina statistika, pārskati lietotāja noteiktos laika periodos, datu analīze un atskaites. Tas palīdz atbildēt uz Jūsu jautājumiem par konkrēto informāciju tehnoloģiju resursu sniegumu un ražīgumu, parādot, kā informāciju tehnoloģijas nostājas blakus katrai biznesa vienībai;
  • palīdz paredzēt iespējamu resursu tilpuma pārsniegšanu, un Jūs varat plānot izmaiņas norādījumos. Koncentrāta datu snieguma atskaite palīdz noteikt nepietiekami izmantotos resursu, kā arī parāda  datu infrastruktūras nostabilizēāanās un virtualizēšanas ieskatu;
  • ar faktos balstītu pieeju menedžējot Jūsu informāciju tehnoloģiju infrastruktūru, SIA ŠABLONS resursu menedžments sniedz nepieciešamās informācijas izmantojamību, pieejamību un sniegumu atbilstoši informāciju tehnoloģiju resursu vajadzībām. Informācija, kas ir pieejama ar SIA ŠABLONS resursu menedžmenta palīdzību dod Jums iespēju identificēt vājās vietas, tādējādi palīdzot mazināt Jūsu izmaksas;
  • ir veidots, lai apkopotu un stabilizētu pieejamos datus ar šīs infrastruktūras palīdzību. Tehnoloģijas ievieš, standartizē, pārveido, apkopo un piegādā informāciju tehnoloģiju resursu snieguma datus analīzei un atskaišu veidošanai. Mūsu resursu menedžments veido atskaites un statistikas izvilkumus.